Rundt Hervikvegen 11 i Haugesund er hekken ca 170-180. Dette er skoleveg og det er ikke sikt rundt svingen, slik at farlige situasjoner oppstår ukentlig....Innsenderen foreslår hekken klippet ihht naboloven og vegloven, hvoretter hekker og beplantning i frisiktssoner ikke skal være høyere enn 50 cm over bakkenivå.

Bjerketre som vokser ut i veien i Høyenhallsvingen i Oslo, hvor veien i tillegg er veldig smal. Var en nesten ulykke der med bråbremsing pga to små jenter plutselig dukket opp. Innsenderen mener noen må få fjernet treet. Det har vært klaget på tidligere, men må det skje en alvorlig ulykke først?

I kryss med enveiskjørt vei som kommer inn på Stanseveien er det meget dårlig siktlinje etter etablering av parkeringsplasser med gjerde veldig nærme krysset.
Daglig opplever en at store kjøretøy som kommer ned Stanseveien ikke ser biler som kommer mot krysset og at det oppstår nesten ulykker. Litt omregulering av parkeringsplassen vil ivareta tilstrekkelig sikt.

Sider